CoopTech Hub zbiera dane osobowe za pośrednictwem tego sklepu internetowego, działającego pod adresem https://sklep.hub.coop/ (dalej: Sklep) i przetwarza je zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PLZ Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894451, posiadająca numery NIP 5272955419, REGON 5272955419.

Możesz skontaktować się z nami (tj. Administratorem) mejlowo pod adresem [email protected] oraz listownie, pisząc na adres wskazany powyżej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe, które podasz nam przy kontakcie z nami lub w trakcie składania i realizacji zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz informacje o płatności.

Przetwarzamy także niezbędne dane techniczne (np. adres IP), w tym te zawarte w plikach cookies, zgodnie z Polityką cookies umieszczoną poniżej.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z korzystaniem ze Sklepu na podstawie:

 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
  1. umożliwienia Ci korzystania ze sklepu i zapoznania się z dostępnymi produktami,
  2. realizacji umowy sprzedaży zawieranej w chwili składania zamówienia, przyjmowania płatności i dostawy produktów,
  3. rozpatrywania reklamacji i przyjmowania zwrotów (w przypadku odstąpienia od umowy);
 2. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności tych, które wynikają z przepisów dotyczących rachunkowości, przepisów podatkowych oraz praw konsumenta;
 3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania Sklepu i naszego systemu teleinformatycznego – wówczas naszym uzasadnionym interesem jest przedstawienie oferty Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
  2. udostępnienia możliwości dwustronnej komunikacji z nami, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych – wówczas naszym uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na pytania i przedstawianie oferty,
  3. własnych, wewnętrznych analiz i opracowań – wówczas naszym uzasadnionym interesem jest doskonalenie swojego działania i oferty,
  4. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas naszym uzasadnionym interesem jest ochrona naszych praw.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci usług ani zrealizować zamówienia.

Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będą też wykorzystywane w celach innych, niż wskazane powyżej.

Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie zawartych przez nas umów, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów. Dane mogą być przekazywane między innymi:

 1. kurierom, przewoźnikom lub pośrednikom zajmującym się dostawą zamówień,
 2. bankom i pośrednikom płatności,
 3. podmiotom, które świadczą nam usługi księgowe i rachunkowe,
 4. podmiotom, które świadczą nam usługi IT, zapewniają funkcjonowanie sklepu oraz naszych systemów (w szczególności poczty e-mail oraz przechowywania danych).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym celu i zakresie poza Europejski Obszar Gospodarczy na mocy umów zawartych przez nas z innymi podmiotami oraz standardowych klauzul umownych, które spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zawierania umów i przesyłania danych wynikające z przepisów Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny, aby wypełnić cel, dla którego je przetwarzamy lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem (w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, to przestaniemy je przetwarzać, gdy wygaśnie ten interes lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługujące prawa

W sytuacjach określonych przez RODO oraz inne przepisy masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania (w tym uzupełnienia) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wniesienia tych żądań możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany powyżej.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system Sklepu.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w niezbędnych celach: przyjmowania oraz realizowania zamówień oraz zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Na urządzeniu Użytkownika mogą być też zapisywane dane Sklepu w tzw. pamięci podręcznej, aby przyspieszyć działanie Sklepu i oszczędzać zasoby.
 4. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwione.
 5. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Koszyk

0
image/svg+xml

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy