Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Możesz wykorzystać w tym celu formularz dostępny na dole strony, ale nie jest to obowiązkowe.

Zwracany produkt odeślij na adres: PLZ Spółdzielnia, ul. Grażyny 13 lok. 307, 02-548 Warszawa. Koszt odesłania zwracanych przedmiotów będzie musiał zostać poniesiony przez Ciebie. Zwrotu dokonamy przy użyciu tego samego sposobu płatności, której użyto przy składaniu zamówienia – lub na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Jeżeli zdecydujesz się zwrócić wszystkie zamówione produkty, oddamy Ci całość zapłaconej kwoty. W przypadku odesłania części produktów, oddamy Ci pieniądze za te produkty (bez kosztów dostawy).

Reklamacje i rękojmia

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, możesz realizować przysługujące Ci prawa. Jeżeli chcesz zgłosić reklamację, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, PLZ Spółdzielnię (ul. Grażyny 13 lok. 307, 02-548 Warszawa; [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: PLZ Spółdzielnia, ul. Grażyny 13 lok. 307, 02-548 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat: PLZ Spółdzielnia, ul. Grażyny 13 lok. 307, 02-548 Warszawa; [email protected])
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Koszyk

0
image/svg+xml

Twój koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy